Lần cuối
44 đánh giá
5 /5
Lượt xem
395424

Tóm tắt

Trong cuốn tiểu thuyết, tôi là nhân vật phản diện đã bị xử tử một cách thảm hại. Tôi đã thử mọi cách để tránh đi tử thần, nhưng cuối cùng tất cả những gì nhận lại được chỉ là cái chết. Vào ngày thứ ba sống lại, tôi thay đổi ý định. Cứ sống thôi!
Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch