Tên khác: Cách bảo vệ anh trai của nữ chính , The Way to Keep the Older Brother of the Heroine Safe
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối
157 đánh giá
5 /5
Lượt xem
239225

Tóm tắt

Tôi vô tình chiếm hữu ai đó trong một cuốn tiểu thuyết hậu cung ngược 19+.

Vấn đề là tôi trở thành Roxana Agriche, chị gái của nhân vật phản diện phụ. Người cha chết tiệt của tôi đã bắt cóc anh trai của nữ anh hùng. Bây giờ, có phải điều duy nhất còn lại để đáp ứng một kết thúc khủng khiếp từ sự trả thù của nữ anh hùng?

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể tránh được sự phát triển khủng khiếp đó?

“Tôi cũng quan tâm đến món đồ chơi này.”

“Tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô có thể ra khỏi đây an toàn.”

Anh trai của nữ anh hùng, Cassis Pedalian, chắc chắn sẽ có thể trả lại cho tôi sau này.

Xem thêm

Truyện cùng nhóm dịch